Brooks | بروکس

شرکت آمریکایی بروکس سازنده تجهیزات کنترل و اندازه گیری جریان می باشد. این شرکت تا سال 2007 یکی از زیر مجموعه های اِمرسون الکتریک بود که پس از آن به صندوق سرمایه گذاری شرکای صنعتی آمریکا ("AIP") فروخته شد. در سال 2012، Brooks Instrument توسط ITW خریداری گردید. محصولات بروکس شامل کنترل کننده و فلومترهای جرمی حرارتی، کنترل کننده و فلومترهای جرمی کوریولیس، روتامتر، تجهیزات اندازه گیری سطح، سیستم های تزریق مایع مستقیم و طیف وسیعی از لوازم جانبی مانند کنترل کننده فشار ، سوپاپ ها و ابزار ثانویه می شود.

سری های برند بروکس

Variable Area Flow Meter | روتامتر

Brooks MT3809E Metal Tube Variable Area Flowmeter


روتامتر با تیوب فلزی MT3809E بروکس

Brooks MT3819B Metal Tube Variable Area Flowmeter


روتامتر با تیوب فلزی MT3819B بروکس

Mass Flow Controller | فلو کنترلر جرمی

Brooks 5853S Mass Flow Controller


فلو کنترلر جرمی 5853S بروکس

دریافت آخرین آپدیت تجهیزات پاترونت


آدرس: تهران - خیابان حافظ

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ساختمان ابوریحان

تلفن: 02188643294

فکس: 02188794236

© Copyright 2019 - 2024 Patronet. All rights reserved.