ارتباط با پاترونت

۰۲۱۸۸۶۴۳۲۹۴

۰۲۱۸۸۷۹۴۲۳۶

info@patronet.ir

تهران - خیابان حافظ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ساختمان ابوریحان

دریافت آخرین آپدیت تجهیزات پاترونت


آدرس: تهران - خیابان حافظ

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ساختمان ابوریحان

تلفن: 02188643294

فکس: 02188794236

© Copyright 2019 - 2024 Patronet. All rights reserved.