Rosemount | روزمونت

برند آمریکایی روزمونت یکی از زیر مجموعه های شرکت اِمرسون الکتریک می باشد که در حال حاضر بعنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین سازندگان تجهیزات ابزاردقیق در جهان شناخته می شود. تجهیزات ابزادقیق ساخته شده توسط روزمونت در صنایع مختلفی همچون نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، آب و فاضلاب، شمیایی، دارویی و معدنی مورد استفاده قرار می گیرند. این برند شناخته شده طیف گسترده ای از تجهیزات ابزاردقیق و آنالایزر از قبیل اقلام فشار، دما، سطح، جریان، آنالایزر گاز، آنالایزر مایعات، آشکارساز شعله و دود و ... را تولید می کند.

سری های برند روزمونت

Pressure Transmitter | ترانسمیتر فشار

Rosemount 1151 Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار 1151 روزمونت

Rosemount 2051CG Gauge Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار نسبی 2051CG Coplanar روزمونت

Rosemount 2051T Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار 2051T روزمونت

Rosemount 2088 Absolute and Gauge Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار مطلق و نسبی 2088 روزمونت

Rosemount 2090F Sanitary Absolute and Gauge Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار مطلق و نسبی بهداشتی غذایی 2090F روزمونت

Rosemount 2090P Pulp and Paper Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار خمیر کاغذ و کاغذ 2090P روزمونت

Rosemount 3051CA Absolute Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار مطلق 3051CA Coplanar روزمونت

Rosemount 3051CG Gauge Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار نسبی 3051CG Coplanar روزمونت

Rosemount 3051S Coplanar Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار 3051S Coplanar روزمونت

Rosemount 3051S In Line Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار 3051S روزمونت

Rosemount 3051SAM ERS Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار 3051SAM ERS روزمونت

Rosemount 3051T Pressure Transmitter


ترانسمیتر فشار 3051T روزمونت

Differential Pressure Transmitter | ترانسمیتر اختلاف فشار

Rosemount 1151 Differential Pressure Transmitter


ترانسمیتر اختلاف فشار 1151 روزمونت

Rosemount 1151LT Alphaline Liquid Level Transmitter


ترانسمیتر سطح مایعات 1151LT روزمونت

Rosemount 2051CD Differential Pressure Transmitter


ترانسمیتر اختلاف فشار 2051CD روزمونت

Rosemount 3051CD Differential Pressure Transmitter


ترانسمیتر اختلاف فشار 3051CD روزمونت

Rosemount 3051HD Differential Pressure Transmitter for High-Temperature Processes


ترانسمیتر اختلاف فشار برای فرآیندهای دما-بالا 3051HD روزمونت

Rosemount 3051L Level Transmitter


ترانسمیتر سطح 3051L روزمونت

Rosemount 3051S Coplanar Differential Pressure Transmitter


ترانسمیتر اختلاف فشار 3051S Coplanar روزمونت

Rosemount 3051S Liquid Level Transmitter


ترانسمیتر سطح مایعات 3051S روزمونت

Rosemount 3095F Multivariable Transmitter


ترانسمیتر چند متغیره 3095F روزمونت

Rosemount 3095M Multivariable Transmitter


ترانسمیتر چند متغیره 3095M روزمونت

Temperature Transmitter | ترانسمیتر دما

Rosemount 3144P Temperature Transmitter


ترانسمیتر دما 3144P روزمونت

Rosemount 3244MV MultiVariable Temperature Transmitter


ترانسمیتر دما چند متغیره 3244MV روزمونت

Rosemount 444 Alphaline Temperature Transmitter


ترانسمیتر دما 444 روزمونت

Rosemount 644 Temperature Transmitter


ترانسمیتر دما 644 روزمونت

Vortex Flow Meter | فلومتر ورتکس

Rosemount 8800C Vortex Flow Meter


فلومتر ورتکس 8800C روزمونت

Rosemount 8800D Vortex Flow Meter


فلومتر ورتکس 8800D روزمونت

Radar Level Transmitter | ترانسمیتر سطح راداری

Rosemount 5300 Guided Wave Radar Level Transmitter


Rosemount 5400 Radar Level Transmitter


Averaging Pitot Tube Flow Meter | فلومتر پیتوت

Rosemount 3051SFA Annubar Flow Meter


فلومتر آنوبار 3051SFA روزمونت

Orifice Plate Flow Meter | فلومتر اریفیس

Rosemount 3051SFC Orifice Plate Flow Meter


فلومتر اوریفیس 3051SFC روزمونت

Averaging Pitot Tube | لوله پیتوت

Rosemount 485 Annubar Primary Element


اِلمان اولیه آنوبار 485 روزمونت

Magnetic Flow Meter | فلومتر الکترومغناطیسی

Rosemount 8705 Magnetic Flanged Flow Meter


فلومتر الکترومغناطیسی با اتصال فلنجی 8705 روزمونت

Flow Transmitter | ترانسمیتر جریان

Rosemount 8732C Magnetic Flowmeter Transmitter


ترانسمیتر جریان الکترومغناطیسی 8732C زیمنس

دریافت آخرین آپدیت تجهیزات پاترونت


آدرس: تهران - خیابان حافظ

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ساختمان ابوریحان

تلفن: 02188643294

فکس: 02188794236

© Copyright 2019 - 2024 Patronet. All rights reserved.